THI TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG TRẺ EM

Vừa thi vừa ngáp :) Thí sinh trong kỳ thi Trang Phục Trưyền Thống Trẻ Em 2011THỂ  LỆ  THI TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG TRẺ EM:

  • DÀNH CHO CÁC EM THIẾU NHI TỪ 3 Đến 8 TUỔI, KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH
  • Tất cả các em tham dự đều có thưởng.
  • Hai giải thưởng chính cho 2 nhóm tuổi, từ 3-5 và 6-8.

Ghi danh với Đoan Quỳnh (801) 897-3617 

hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

HẠN CHÓT GHI DANH: 1/9/2012

MC duyên dáng Thái Hương cùng các “thí sinh”

Làm dáng cho anh