CHI TIẾT GIẢI CỜ TƯỚNG XUÂN NHÂM THÌN 2012

Trao giải Cờ Tướng Xuân Tân Mão 2011

GIẢI CỜ TƯỚNG XUÂN NHÂM THÌN 2012 DO HỘI TƯƠNG TRỢ NGƯỜi VIỆT CAO NIÊN UTAH PHỐI HỢP VỚI BAN CHẤP HÀNH CĐNVTDUT TỔ CHỨC.

  • Dành cho mọi đồng hương, không phân biệt tuổi tác.
  • Vòng loại: tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.
  • Vòng Chung Kết: tại hội trường Tết.

 

GIẢI THƯỞNG

  • Một cúp hạng Nhất
  • Một cúp hạng Nhì
  • Lệ phí ghi danh: 5$

Ghi danh với Văn Phòng Cộng Đồng:  (801) 739 – 9701

hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

HẠN CHÓT GHI DANH: 14 tháng 12, 2011