CHI TIẾT CUỘC THI HULA-HOOP 2012

Thi Hula Hoop trong Hội Xuân Tân Mão 2011 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

CUỘC THI VUI NHỘN DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI

* Giải Nhất 50$, Giải Nhì 30$, Giải Ba 20$.

Ghi danh với Tuấn Võ (801) 915-5389

hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

HẠN CHÓT GHI DANH: 9 THÁNG 1, 2012

chuẩn bị

và lắc :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>