THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ “BAN CHẤP HÀNH CĐ NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH NHIỆM KỲ 2012-2014″

 

THÔNG BÁO PHẦN II
(VỀ SỐ ĐƠN VÀ LIÊN DANH ĐÃ NẠP ĐƠN ỨNG CỬ)

 

Trân trọng thông báo đến quí đồng hương trong Cộng đồng người Việt tại Utah được biết :

Sau 6.00 PM ngày thứ Bảy, 03 tháng 12-2011, thời hạn khóa sổ nhận đơn ứng cử, số đơn và liên danh nạp đơn ứng cử cho Ban tổ chức bầu cử, có được là : 02 (hai) hồ sơ nạp đơn ứng cử cho 01 (một) liên danh ứng cử . Đó là đơn (hồ-sơ) của các ông :

1) Ông TRẦN HOÀNG HỮU , ứng cử chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành CĐ, cùng liên danh với Ông VÕ QUỐC TUẤN, ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành CĐ.

2) Ông VÕ QUỐC TUẤN, ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch CĐ, cùng liên danh với  Ông TRẦN HOÀNG HỮU, ứng cử chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành CĐ.

 

Thông báo Phần III kế tiếp, sẽ được phổ biến sau, đúng vào thời điểm của tiến trình tổ chức bầu cử.

Thông báo này sẽ được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và báo chí của Cộng đồng như : Truyền Hình Online  (VTO), Bản tin CĐ,  TRANG NHÀ CỘNG ĐỒNG  và Tuần báo SAIGON NHỎ.

 

West Valley City, ngày 04 tháng 12 năm 2011

TM BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THÁI ĐỆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>