64 Học Sinh Xuất Sắc được phát thưởng trong Hội Xuân Nhâm Thìn 2012, CĐNVTDUT

 

Có tất cả 64 Học Sinh Xuất Sắc – niên khóa 201-2011- từ lớp 8 đến Đại học Năm Thứ 1, với số điểm GPA từ 3.9 trở lên.

Mỗi em sẽ nhận được bằng khen từ Thống Đốc tiểu bang Utah cùng $50.00 hiện kim.

Giải Học Sinh Xuất Sắc sẽ được phát trong HỘI XUÂN NHÂM THÌN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO UTAH,
Thứ Bảy, 21/1/2012

CONGRATULATIONS!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>