Cập nhật Mạnh Thường Quân yểm trợ Hội Xuân Nhâm Thìn (Jan 13, 2012)

Tính tới ngày 13 tháng 1, 2012, Hội Xuân Nhâm Thìn CĐNVTDUT đã nhận được sự yểm trợ tài chánh của các MẠNH THƯỜNG QUÂN sau:

1.     ÔB Hữu Trần: $ 100

2.     Lan Van: $ 20

3.     Hiệp Tài Nguyễn: $ 50

4.     Fast Cut Nails: $ 40

5.     Chợ Kim Long: $ 100

6.     Valley Pharmacy: $ 500

7.     Nhung Hair Studio: $30

8.     Linda Hà Lê: $ 100

9.     ÔB Ngô Văn Cứ: $ 100

10. Nguyễn Thị Đỉnh: $ 50

11. Video Bến Thành: $ 50

12. Chợ Hồng Phát: $ 300

13. Tiệm vàng Kim Hưng: $ 10

14. Asia Palace: $ 30

15. Phở Sài Gòn: $ 50

16. Cô Kim Khưu: $ 40

17. GĐ Cường Thanh Tiến Đạt: $ 50

18. ÔB Ryan K Tran: $ 100

19. ÔB. Tony Zhou: $ 50

20. ÔB Hai Trịnh: $ 100

21.  A. Trịnh: $ 100

22.  LS Lý Kiến Vinh: $ 750

23.  Bank of The West: $ 500

24. Đại Nguyễn: $ 20

25. Chùa Tam Bảo (VNBAU): $ 200

26. Vô Danh: $ 20

27.  Nguyễn Thị Kim Yến: $ 20

28. ÔB Đặng Đình Sính: $ 50

29. SaiGon Hair Salon: $ 50

30.  K & A Hair Salon: $ 50

31.  Lê Thiên Kiều DDS: $ 200

32. ÔB Tuấn & Hạnh Nguyễn: $ 100

33. ÔB Các & Julie Lê: $ 50

34.  Nguyễn Văn Tánh: $ 50

35.  LTM Fashion: $ 50

36.  WV Family & Preventive Medicine: $ 300

37.  Top Nails & Hair Beauty School: $ 350

38.  Bao Insurance Agency: $ 100

39.  Huy K Ngo Farmers Insurance Agency: $ 100

40.  Café Thảo Mi: $ 50

41.  Mimosa Food to Go: $ 20

42.  Cường T-Mobile: $ 100

43.  Gossip Tapioca Pudding: $ 50

44.  Bida Bình Minh: $ 100

45.  Manhattan Hair & Nail: $ 50

46.  Vôdanh: $ 5

47. ÔB Đỗ Trọng Xuân: $ 100

48.  Quyên: $ 20

49.  Phở Green Papaya: $ 50

50.  ÔB Nguyễn Đức Mạnh: $ 50

51.  Phở Biên Hòa: $ 100

52.  ÔB Nguyễn Thái Đệ: $ 100

53.  ÔB Thân Trọng Ư: $ 20

54.  ÔB Scott Vinh Trịnh: 4 cuộn pháo (trị giá $ 200)

55.  Chợ Tây Đô: $ 500 (chưa)

56. Phở Cali: $ 100

57. Kids Fashion: $ 30

58. ÔB Nguyễn Mạnh Trí_Tri Auto Repair: $ 100

59. ÔB Đỗ Thanh Hoàng: $ 20

60. ÔB Huỳnh Văn Phương: 8 kết nước ngọt

61. Thọ Lê: $ 20

62. Ton-Than TranLy: $ 50

63. Dung Lê: $ 20

64. Danh Võ: $ 20

65. Bao Van Nguyen: $ 10

66. Trần Thành Tựu: $ 50

67. Tony Ngo_May’s Travel&Services: $ 50

68.  Phở Tây Hồ: $ 100

69.  ÔB Nguyễn Xuân Sơn: $ 50

70.  Nguyễn Đình Đạo: $ 10

71.  Nguyễn Văn Trí: $ 20

72.  Nguyễn Thị Bảy: $ 20

73.  Nga Hồ: $ 50

74.  Phùng Diều: $ 20

75.  Thao P Cao & Hanh K Lê: $ 50

76. ÔB Nga & Lucie Trần: $ 100

77.  Phương Trần: $ 20

78.  Thái Ngọc Trịnh: $ 30

79.  ÔB Điêu Ngọc Chánh: $ 50

80.  Ngô Tan Chau: $ 20

81.  ÔB Phan C Tôn & Bạch Yến Trần: $ 40

82.  ÔB Minh Ly & Truong Trần: $ 40

83.  Taylor Q. & La  T. Vu: $ 30

84.  ÔB Cam T Dang & Kim T. Nguyen: $ 50

85.  Hang Thanh Pham: $ 100

86.  ÔB Glen & Susie Mẫn Ahrens: $ 50

87.  Dung Nguyễn: $ 20

88.  Minh Trầm: $ 10

89.  Vu Vuu: $ 10

90.  Yến Trần: $ 10

91. ÔB Phan Hùng Phi     $100.00

92. ÔB Phạm trọng Nghĩa $50.00

93. Bà Lê đình Khang     $100.00

94. ÔB Nguyễn văn Thành $50.00

95. Cô Đoan Quỳnh     $100.00

96. ÔB Trần văn Kha     $ 50.00

97. West Valley AUTO REPAIR   $50.00

98. Ô Văn Công Lên     $20.00

99. ÔB Hoàng Ngọc Bích $20.00

100. ÔB Trần Công      $20.00

101. ÔB Lê Xuân Mai      $20.00

102. Nguyễn Thái Bảo      $20.00

103.Bùi Vĩnh          $20.00

104. Nguyễn Thái Hiển      $20.00

105. Nguyễn Thái Đạt      $20.00

106. Nguyễn Thái Vinh      $20.00

107. Nguyễn Thái Quang      $20.00

108. ÔB Phạm Trợ      $50.00

109. ÔB Nguyễn Thi Ân      $50.00

110. Nguyễn Anh Linh:  $20.00

CẬP NHẬT:  $ 8,435

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>