Trình Diễn Thời Trang Áo Dài Trong Hội Xuân Tân Mão 2011 của Cộng Đồng Việt Utah

Đạo diễn bởi cô Rosie Nguyen , sinh viên trường Đại Học Utah.

Trang phục Áo Dài được cung cấp bởi Trung Thành Fashion, 4009 W Puma Court (3050 So) n WVC, UT 84120

Mời xem:

Trình diễn Thời Trang Áo Dài – Hội Xuân Tân Mão 2011, Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah

 

One comment to Trình Diễn Thời Trang Áo Dài Trong Hội Xuân Tân Mão 2011 của Cộng Đồng Việt Utah

  1. Sparky says:

    No question this is the place to get this info, thnaks y’all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>