CHITIẾT VỀ GIẢI BÓNG BÀN 2012

GIẢI BÓNG BÀN XUÂN NHÂM THÌN 2012 ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI BAN CHẤP HÀNH CĐNVTDUT

  • Dành cho mọi đồng hương, không phân biệt tuổi tác, giới tính

* Vòng Chung Kết: Thi tại hội trường Tết.

* Giải thưởng:

  • Một cúp hạng Nhất + 100$
  • Một cúp hạng Nhì + $75
  • Một cúp hạng Ba + $50

* Lệ phí ghi danh: 10$

Ghi danh với Tuấn Võ (801) 915-5389

hoặc email: bchnguoivietut@aol.com

Hạn chót ghi danh: 14 tháng 12, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>