Về CĐNVTDUT

Phương Châm:

  • Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah được thành lập nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt qua các chương trình sinh hoạt được tổ chức thường niên như Lễ Hội Mừng Xuân, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm 30 tháng Tư Đen, Tết Trung Thu, vân vân.
  • Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah phối hợp với các đoàn thể Người Việt khác và các đoàn thể bạn cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ, và thông cảm trong tinh thần đoàn kết , trao đổi văn hóa để mang lại lợi ích phát triển chung cho cộng đồng.

Trang nhà:

  • Trang nhà cộng đồng người Việt Tự Do Utah ở địa chỉ, vietnameseutah.org hoặc nguoivietutah.org và tờ Bản Tin phát hành mỗi ngày 1 và 15 hằng tháng – qua mạng lưới Internet – hơn 3 năm nay đã và tiếp tục chuyển tải những thông báo, tin tức sinh hoạt cộng đồng đến với cư dân Việt tại Utah, cũng như mang tin tức khắp nơi về với Đồng Hương.
  • Chúng tôi chân thành cảm ơn các cộng sự viên của ban truyền thông, các Mạnh Thường Quân, các Thân Chủ quảng cáo đã ủng hộ giúp đỡ chúng tôi để có được phương tiện truyền thông nhanh chóng và hữu hiệu.

TM Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/UT

Chủ tịch

Trần Hoàng Hữu

Ông Trần Hoàng Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Nhiệm Kỳ 2010-2012

 

 

- Ban Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Nhiệm Kỳ 2011-2013 - Từ trái sang: Ông Nguyễn Thi Ân (HĐGS) ; Ông Nguyễn Văn Thành (HĐGS), Ông Lê Xuân Mai (HĐGS) ; Ông Nguyễn Thái Đệ (Chủ tịch HĐGS 2011-2013) , Ông Phạm Trọng Nghĩa (HĐGS) , Ông Phan Công Tôn ( Chủ tịch HĐGS 2010-2011) , Ông Võ Quốc Tuấn (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng NVTDUT) ; Bà Nguyễn Kim Hoa (Thủ Quỹ), Bà Susie Mẫn Arhens (Kế Toán) ; Bà Nguyễn Mai Phương (Ủy Viên Văn Hóa), Cô Đoan Quỳnh (Thư Ký)

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>